BANK: ICICI BANK LIMITED
IFSC CODE: ICIC0000650
MICR CODE: 302229008
BRANCH NAME: JAIPUR (VIDYADHAR NAGAR)
BRANCH ADDRESS: SHIV SHAKTI, CENTER SPINE,VIDYADHAR NAGAR,JAIPUR, RAJASTHAN,JAIPUR 302020
CONTACT: 0
CITY: JAIPUR
DISTRICT: JAIPUR
STATE: RAJASTHAN
Search


Copyright © Kiskokisko.com 2017